Kort om Allglas

Allglas startades år 1967 av Sten Sjöberg. Verksamheten bestod av inramningar, traditionellt glasmästeri samt bilglas. År 1994 auktoriserades Allglas för bilglas samma år som auktorisationen började hos Glasbransch Föreningen. År 1998 köptes Allglas av de nuvarande ägarna; Leif Jägholm och Jan Lindblom.

År 2001 flyttade Allglas till sina nuvarande lokaler på Kemistvägen i Täby. Lokalerna är anpassade för arbete med bilglas för en tillfredsställande arbetsmiljö med tanke på hantering av limmer och glasmästeri. Allglas har idag 5 anställda som kontinuerligt utbildas inom yrket. Verksamheten riktar sig främst åt kunder i Stockholms norra kommuner och Stockholm. Vi utför det mesta inom glas.

 
Allglas glasmästeri